About EHEDG

Individualno članstvo

Individualno EHEDG članstvo se preporučuje novim licima koja su zaintresovana za znanje koje pruža EHEDG, kao i studentima, ljudima u penziji ili malim  konsultantskim  praksama. Individualno članstvo se može posmatrati i kao početni model za one koji kasnije teže da donosu odluku za kompanijsko članstvo i njihovo EHEDG članstvo se prema tome može promeniti bilo kad.

U zavisnosti od njihovih intresa i stručnosti, individualni EHEDG članovi mogu da se prijave za aktivno članstvo u EHEDG radnoj grupi da doprinesu i pomognu njihovim znanjem u razvoju i pisanju vodiča u  timu drugih stručnjaka.

Članstvo u radnoj grupi (RG) otvoreno je za sve zaintresovane eksperte sa cenjenom profesionalnom pozadinom uključujući učešće na sastancima i pristupom u interne foldere na vebsajtu radne grupe. Ukoliko ste zaintresovani da doprinesete kvalitetnom radu ekspertnog tima, molimo vas kontaktirajte EHEDG Sekretarijat. 
Osoba koja predsedava radnom grupom odlučuje kada je ona kompletna, npr. kompleta je kada ima potrebnu ekspertizu, balans između zemalja i kada postoji interes da se završi zajednički posao. Pravi članovi radne partije priznaju se kao koautori dokumenta.

Pojedinci mogu alternativno da se prijave za korespondentno članstvo u radnoj grupi da bi iz minuta u minut dobijali novosti o napredku u radu uz mogućnost da ostave komentar o nacrtu dokumenta.

Svi pojedinačni članovi dobijaju:

  • opšte informacije i novosti o EHEDG-u
  • članski popusti na odabrana izdanja i događaje
  • 50 % popusta kada kupuju EHEDG vodiče 
  • mogućnost da se pridruže Regionalnoj Sekciji i njenim aktivnostima

Taksa za individualno članstvo je 100 EURA. (excl. VAT). Ova taksa se smatra kao godišnji minumalni doprinos, koji će se naplatiti nakon potvrde prijavljivanja, bez obzira na datum na priznanici. Naknadne fakture za članstvo biće izdate u prvom kvartalu godine za celu kalendarsku godinu. Članstvo će se automatski obnoviti iz godine u godinu, ako se ne prekine pre 30.septembra, za narednu godinu.

Type of membership *
Working Party
Corresponding

Topic of interest:
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice *
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Uslovi za članstvo

Najkraće trajanje članstva u EHEDG-u je godinu dana. Članstvo će se automatski obnoviti iz godine u godinu, ako se ne prekine napismeno pre 30. septembra trenutne godine za narednu, pre 31. decembra. Ako se prekine sa članstvom nakon 30. semptembra, ostaće dužna cela isplata za narednu godinu. Buduće fakture će biti izdate u prvom kvartalu godine.