EHEDG Committees
[Translate to Serbian:]
 

Vrhovna tela i komiteti

Vrhovna tela u EHEDG-u su fondacijski odbor, savetodavni odbor, generalna skupština i izvršni komitet

fondacijski odbor

Fondacijski odbor se sastoji od najmanje tri člana koje bira generalno veće na period od najviše 3 godine i koji su kvalifikovani za reizbor za period od najviše 2 semestra. Članovi su predsednik koji formalno predstavlja EHEDG, zamenik predsednika i blagajnik, dok jedna osoba  može u isto vreme objediniti poslednje dve funkcije.Fondacijski  odbor je odgovoran za upravljanje fondacijom kao i za implementaciju njenih odluka i članova koji predstavljaju EHEDG na i van suda.

Fondacijski odbor od 01/2018:

EHEDG Predsednik
Ludvig Josefsberg

EHEDG Zamenik predsednika
Dr. Patrick Wouters

EHEDG Blagajnik i sekretar
Piet Steenaard

Savetodavni odbor

Savetodavni odbor se sastoji od predsednika i predstavnika kompanijskih članova EHEDG-a, po mogućstvu dva iz prehrambene proizvodnje, dva iz oblasti proizvodnje opreme, dva iz dobavljačkih uluga i inžinjerskih kompanija, ukupno sedam (7) člana odbora.Članove savetodavnog odbora bira generalna skupština na period od tri godine i mogu biti ponovo izabrani za još jedan mandat u nizu. Savetodavni odbor savetuje o:

  • misiji, viziji i strategiji
  • godišnjem programu i budžetu
  • naimenovanju 

članova izvršnog komiteta.Savetodavni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje. Predsednik predstavlja savetodoavnom odboru relevantne informacije koje treba razmotriti.

Članovi savetodavnog odbora od 01/2018:

Matilda Freund
Mondelez, Switzerland

Hugo Piguet
Nestlé, Switzerland

Holger Schmidt
ABB, Germany

Ulf Thiessen
GEA Tuchenhagen, Germany

Hein Timmerman
Diversey, Belgium

Paul Wirtz
Tetra Pak, Sweden


Generalno skupština

Generalno skupština se sastoji od članova svih EHEDG kompanija i institucija izostavljajući pojedinačne članove.
Jedina uloga Generalne skupštine je da izabere predsednika, zamenika predsednika, sekretara, blagajnika i članove savetodavnog odbora. Izbori generalne skupštine  se održavaju svaki tri godine.

Izvršni komitet

Izvršni komitet se sastoji od članova fondacijskog odbora, zajedno sa predsedavajućim i kopredsedavajućim članovima podkomiteta. Predsedavajući podkomiteta i kopredsedavajući postavlja fondacijski odbor i predlaže predsednika za period od tri godine, koji može ponovo biti izabran dva puta. EHEDG formira regionalne sekcije i radne grupe kojima upravljaju lideri podkomiteta.

from left to right:
Piet Steenaard, Huub Lelieveld, Peter Golz, Ludvig Josefsberg, Tracy Schonrock, Knuth Lorenzen, Patrick Wouters, Andrés Pascual
Missing: Karel Mager, Michael Evers, Karl-Heinz Bahr

EHEDG članova izvršnog komiteta (PDF).

Bilo koji EHEDG član može da nominuje kandidate izvršnog komiteta. Uloga izvršnog komiteta je da:

       napravi strategiju za EHEDG sa godišnjim budžetom, taksama i planovima

       jemči odobrenje fondacijskog odbora

       implementira planove

       odobri i podrži programe podkomiteta

       vrši dnevene operativne poslove pomoću EHEDG sekretarijata

       organizuje izbore

       obaveštava o bitnim odlukama, progresu i dostignućima članova.

Predsednik i podpredsednik, zajedno sa blagajnikom, uz podršku EHEDG sekretarijata, deluju u ime izvršnog komiteta kad je u pitanju operativno upravljanje organizacijom.

Za više detalje vidite EHEDG statute, interna pravila i pravila ponašanja (PDF) i Organizacionu šemu.