About EHEDG

Događaji

Detalje o budućim događajima međunarodnog EHEDG udruženja mogu se naći pod Novosti i Događaji – Obuka, Događaji Kongresi, odnosno pod Regionalne Aktivnosti za lokalne EHEDG seminare, radionice i konferencije. Molimo vas redovno posećujte ove stranice da bi ste se informisali o događajima koji mogu biti intresantni za vas.

Veliki EHEDG gdogađaji su

  • dvogodišnji EHEDG svetski kongres o higijenskom inžinjeringu i dizajnu (vidite www.ehedg-congress.org) i
  • godišnji EHEDG Plenarni sastanak

oba događaja se održavaju na različitim lokacijama u zemljama gde je EHEDG  predstavljen regionalnom  sekcijom

Dalje informacije o EHEDG događajima dostupne su u Sekretarijatu.

Za više detalja vidite Statut br. 5.1 o EHEDG dogadjaji.