About EHEDG
[Translate to Serbian:]
 
EHEDG Članci
Elsevir (Elsevier) knjige

Uz to, EHEDG preporučuje sledeće naslove knjiga u kojima su koautori EHEDG stručnjaci i koje su dostupne na Elsevir sajtu:

Priručnik o higijenskoj kontroli u prehrambenoj industriji (prvo izdanje)
Ova knjiga je standardna referentna knjiga o visokim higijenskim standardima u prehrambenoj industriji, pružajući obiman rezime o ključnim trendovima u istraživanjima o higijeni hrane i daje pregled o najboljoj praksi u higijenskom dizajnu i radu. Takođe se daju  efikasne upravljačke strategije i metode upotrebljene  metode za procenu efikasnosti higijenskih operacija

 

 

Priručnik o higijenskoj kontroli u prehrambenoj industriji (drugo izdanje)
Ova knjiga nastavlja da bude merodavna referentna knjiga za bilo koga kome je potrebna praktična informacija u cilju poboljšanja najboljih praksi u bezbednosti i kvalitetu hrane. U ovoj knjizi se nalaze najnovije informacije o kompleksnim pitanjima vezanim za dizajn, rad u prehrambenoj industriji kao i informacije vezane za procese koji su neophodni da bi se poboljšale najbolje prakse u higijeni.

 

 

Higijena u prehrambenoj industriji (prvo izdanje) – Principi i prakse
Ova knjiga predstavlja autoritativan i razumljiv pregled dobrih higijenskih praksi u prehrambenoj industriji zasnovanih na radu evropskog udruženja za higijenski inžinjring i dizajn, koju su napisali i izdali svetski priznati stručnjaci u ovoj oblasti. Prvi deo Knjige pokriva  neprocenjive preporuke o rizicima pri mikrobiološkoj bezbednosti hrane, regulativi, dizajnu postrojenja i upravljanje higijenom u jednom volumenu

 

 

Higijena u prehrambenoj industriji (drugo izdanje) – Principi i prakse
Ovaj pregledan i ažuriran priručnik čiji su koautori EHEDG eksperti uključuje nove materijale o bitnim oblastima koja su postala značajna u poslednjim godinama kao što su putevi kontainacije i higijena u uslužnim delatnostima. Prvi deo je posvećen rizicima kod mikrobiološke bezbednosti hrane i higjenskoj regulativi, sa dodatnim poglavljima o higijenskom dizajnu infrastrukture fabrike i higijenskoj praksi

 

 

Higijenski dizajn fabrika hrane
Ova knjiga predstavlja merodavan pregled higijenske kontrole u dizajnu, konstrukcije i obnove fabrika hrane. U dva uvodna poglavlja tumače se biznis plan za novu ili obnovljenu fabriku hrane, njene potrebe za opremom i uticaji na dizajn i konstrukciju fabrike. Istaknuti urednici i internacionalni tim daje  Higijenski dizajn fabrika hrane, i on je  od velike je važnosti za menadžere fabrika hrane, inžinjere prehrambenih postrojenja i za sve one koji imaju akademski istraživački intres u toj oblasti.EHEDG prednost učlanjivanja:
Elservir ljubazno nudi 30% popusta za sve EHEDG članove za knjige i referentne radove koje su gore navedeni (koje su napisali EHEDG autori). Ako ste EHEDG član i želite da dobijete popust, molimo vas kontaktirajte Sekretarijat spominjući vaše EHEDG članstvo.

Elselvir knjige o nauci i tehnologiji

Upravljanje bezbednošću hrane – Praktični vodič za prehrambenu industriju
Predstavljen je integrisan, praktičan pristup u upravljanju bezbednosti hrane  kroz lanac proizvodnje. Ova knjiga je osvojila prestižnu nagradu, PROSE nagradu 2015, referentni radovi, u više volumena Reference/Nauka – koju je ponosno objavilo američko udruženje izdavača.

Naručivanje informacija o Elsevir knjigama

Preporučena izdanja
Druga izdanja

Priručnik o evropskom zakonu u prehrambenoj indstriji
U ovom priručniku se analiziraju i objašnjavaju institucionalni, materijalni i proceduralni elementi u evropskom zakonu o hrani, gde je opšti i zakon o hrani glavna tačka fokusa. Pažnja je usmerena na internacionalni kontekst (WTO, Codex Alimentarius) kao i na private standarde. Knjiga je napravljena u saradnji sa evropskim institutom za zakon o hrani i bitna je za praktičare i akademce sa ili bez predhodnog znanja o pravu. Idealna je za edukativne svrhe.

Vodič o zakonu o hrai  za zanatske proizvođače hrane
Ovaj vodič je izdala izvršna vlast iz oblasti  bezbednosti hrane Ireske u martu 2010.godine i može se preuzeti sa FSAI vebsajta. Ovaj vodič pruža proaktivne savete i detalje zakona koji su glavni u ovoj oblasti kao i listu kriterijuma potrebnih za zanatlijske/male proizvođače hrane.