EHEDG Organisation
[Translate to Serbian:]
 

EHEDG Sekretarijat

Sekretarijat je glavni za kontakt i "switchboard" (komunikator) EHEDG organizacije. Ukoliko imate neka pitanja ili tražite informacije, molimo vas kontaktirajte nas:

E-Mail secretariatProtected mail-address@ehedg.org

 

Susanne Flenner
EHEDG Secretariat
E-Mail susanne.flennerProtected mail-address@ehedg.org
Phone +49 69 66 03-12 17 

 • podrška i pomoć za fondacijski odbor, izvršni komitet,
  podkomiteti, radne grupe i regionalne sekcije
 • menadzment događaja
 • veza sa štampom
 • websajt izdanja
 • veza sa knjigovođstvom, finansijama i administracijom

 

Alexandra Scheinost
EHEDG Secretariat
E-Mail alexandra.scheinostProtected mail-address@ehedg.org
Phone +49 69 66 03-14 30

 

 • sastanci i organizacija događaja
 • pomoć radnim grupama i regionalnim sekcijama
 • menadžment sadržajem vebsajta
 • članska administracija

 

Johanna Todsen
EHEDG Secretariat
E-Mail johanna.todsenProtected mail-address@ehedg.org
Phone +49 69 66 03-18 82 

 • članska administracija
 • opšta pitanja
 • Izdavanje faktura
 • EHEDG godišnjak

 

EHEDG kancelarija nalazi se 

VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt/Main
Nemačka