[Translate to Serbian:]
 

Zadaci i ciljevi

EHEDG pruža mogućnost da na ujednačenom forumu proizvođači opreme za prehrambenu industriju, korisnici i zakonodavci diskutuju o pitanjima vezanim za higijenski dizajn i da se stimuliše bezbednost i kvalitet hrane pomoću:
•    Određivanja oblasti gde ima nedovoljnog znanja o higijenskom dizajnu
•    popunjavanjem postojećih praznina i manjka znanja pomoću praktičnih smernica i edukacije
•    pružanjanjem ekspertize, umrežavanjem i daljim razvojem u oblasti hiijenskog inžinjeringa i dizajna i proizvodnji bezbedne hrane
•    pripreme naučnih i tehničkih vodiča o svim aspektima stanja zahteva higijenskog dizajna u saglasnosti sa EU zakonima
•    razvoja metoda testiranja da bi se identifikovale i smanjile opasnosti pri upotrebi opreme u prehrambenoj proizvodnji
•    organizovanja obuka, seminara i radionica
•    jačanja učešća u telima za standardizaciju kao što su CEN, ISO, DIN, JIS, 3-A, NSF etc.
•    jačanje saradnje unutar EU (npr.sa direktivom za materijale koji su u kontaktu sa proizvodom, BAT, sistemom sledljivosti i drugim  EU-projektima) kao i sa drugim organizacijama
•    podsticanja istraživanja i razvoja u oblasti higijenskog dizajna
•    promocije i širenja znanja o higijenskom dizajnu putem svih digitalnih i štamparskih sredstava, seminara i srugih događaja na međunardnom i lokalnom nivou
•    pazeći da se EHEDG ime i logo znak adekvatno kontrolišu