EHEDG Guidelines
EHEDG & 3-A

 

Harmonizacija EHEDG vodiča i 3-A standarda

Da bi se povećala bezbednost hrane pomoću promocije higijene u toku procesa proizvodnje i obrade hrane , EHEDG i Američka 3-A organizacija za sanitarne standarde imaju zajednički cilj i sličnu misiju. Obe organizacije razmenjuju nacrte vodiča, standarde pregledaju i komentarišu stručnjaci pre idavanja. Najskorije izdanje EHEDG rečnika rađeno je u saradnji sa 3-A I može se preuzeti iz sekcije Besplatni radovi.

Matriks

Sadržaj svih EHEDG vodiča je prošao kroz proces unakrsne referencije sa sadržajem iz 3-A Standard Ink. i napravljen je zajedničkii rezime u  matrriks dostupan za preuzimanje (XLS).

Besplatni radovi

EHEDG radne grupe izdale su razne radove koji su dostupni za besplatno preuzimanje kao što su pozicioni radovi i vodič Dok. 8 o osnovnim zahtevima za higijenski dizajn.

Više informacija.

Vodiči

Uverenost u kvalitet i bezbednost je esencijalna potreba za kontinuiranu reputaciju prehrambenih proizvoda (namirnica). Ispravan higijenski dizajn i održavanje sistema za prehrambenu proizvodnju su preduslovi da bi se ispunili ovi zahtevi.

Da bi se pomoglo industriji oko ovih pitanja, EHEDG udruženje je napravilo i izdalo  razne, praktične vodiče o adekvatnom higijenskom dizajnu u različitim oblastima korišćenja opreme prehrambene proizvodnje i mašina, kao i infrastrukturi prehrambene proizvodnje. Dostupni naslovi su dole navedeni, dok su drugi trenutno u izradi da bi se upotpunila EHEDG serija vodiča.

Sledeća lista vodiča se regularno ažurira i dopunjuje novim dokumentima u različitim jezičkim verzijama. Može se koristiti funkcija pretraživanja da bi se našle ključne reči u naslovu vodiča. Dalje informacije o pojedinačnom sadržaju u vodičima otvaraju se klikom na selektovani naslov.

Preuzimanje vodiča i traženje informacija

 

NAPOMENA: Reprodukcija i dalja distribucija EHEDG vodiča strogo je zabranjena! Svi preuzeti ili kupljeni dokumenti su namenjeni za korišćenje samo od strane EHEDG članova ili kupcima vodiča.

Language:
Search:
Doc. Title
19
METODA ZA PROCENU SPOSOBNOSTI ZADRŽAVANJA BAKTERIJA U FILTERIMA ZA STERILIZACIJU VAZDUHA NA BAZI HIDROFOBNIH MEMBRANA

Istraživanja sprovedena poslednjih godina pokazala su kako filteri za sterilizaciju na bazi hidrofobnih membrana veličine pora od 0.22m ne zadržavaju mikroorganizme pri svim procesnim uslovima. Sprovedena su istraživanja u svrhu procene rizika pri primeni filtera za sterilizaciju na bazi hidrofobnih membrana i procenjivala se njihova efikasnost pri različitim procesnim uslovima. Glavne istraživačke aktivnosti sprovedene su u TNO, Zeist, Holandiji, uključujući i aspekte vezane za operativne uslove koji se susreću u ispusnom sistemu fermentora. 

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
49
ZAHTEVI HIGIJENSKOG DIZAJNA KOD PRERADE SVEŽE RIBE

Ovaj vodič pruža informacije o kriterijumima higijenskog dizajna, a namenjen je proizvođačima opreme (tokom dizajniranja opreme) i ribljoj industriji (tokom nabavke i instalacije opreme u pogonu, dizajniranja pogona i mikrobiološkog uzorkovanja). U vodiču su sadržane informacije o trenutno najboljoj praksi u dizajnu opreme i pogona riblje industrije, navode se tipične opasnosti i izazovi tokom prerade ribe te se naglašava važnost kontrole okoline. 

Vodič ne obuhvata druge izvore opasnosti (vazduh, vodu, zaposlene). 

ikrobiološka kontaminacija ribe tokom prerade može biti povezana sa različitim izvorima koji uključuju nehigijenski dizajn ili neadekvatno očišćen i dezinfikovan pogon i opremu. Sve površine, one u direktnom, kao i one u indirektnom dodiru sa proizvodom, mogu biti izvori kontaminacije ribe. Različita oprema se pokazala izvorom patogenih bakterija (pogotovo listerija) kao npr. transporteri, rezervoari za pranje ribe, uređaji za doradu ribe, mašine za uklanjanje utrobnih organa uključujući vakum sisteme, uređaje za filetiranje, uklanjanje krljušti i kostiju, sistemi za hlađenje vode i ledomati. Podovi i odvodi su takođe važni izvori patogenih bakterija i bakterija koje uzrokuju kvarenje. 

Kako bi mogla garantovati bezbednost proizvoda programom čišćenja i dezinfekcije, oprema i pogon mora da budu dizajnirani, konstruirani i instalirani prema principima higijenskog dizajna. 

Iako različite faze prerade i pripreme mogu zahtievati različita higijenska rešenja u dizajnu (a prema proceni rizika), fundamentalni princip dizajna opreme mora biti takav da smanji verovatnoća koncentrisanja ili nakupljanja i rasta bitnih mikroorganizama. 

Buy