About EHEDG

Članstvo

EHEDG udrženje je otvoreno za saradnju sa pojedincima, kompanijama i institutima, u koje je uključeno više od 1,300 glavnih osoba za kontakt i  nekoliko hiljada ljudi  iza kojih stoje predstavnici

  • Kompanija za proizvodnju hrane i prehrambene opreme, farmaceutsku i kozmetičku proizvodnju
  • Kompanija koje pružaju inžinjerske usluge
  • Naučnih i istraživačkih organizacija
  • Zdravstvenih organa vlasti i udruženja


EHEDG je "Institucija za opšte dobro" i donacije se mogu u potpunosti  odbiti od poreza:

EHEDG (Stichting) fondaciji odobren je ANBI* status po holandskim poreskim organima vlasti što znači da individualni i kompanijski članovi imaju pravo da u potpunosti odbiju od poreza njihove donacije EHEDG udruženju
*ANBI: vidite Algemeen Nut Beogende Instelling.

Kao ANBI institucija, EHEDG je obavezan da objavljuje godišnje izveštaje  i obračune profita i gubitka. Rezultati u zadnje dve godine dostupni su za preuzimanje odavde (PDF).