Traning and Education

Razvoj materijala za obuku

Članovi EHEDG radne grupe za obuku i edukaciju obavezuju se da razvijaju specifično orijentisane materijale za obuku visokog kvaliteteta zasnovane na  EHEDG vodičima. Grupu čini tim stručnjaka uglavnom iz korisničke industrije, akademija, edukativnih i konsultantskih institucija sa dubokom i dugoročnom EHEDG pozadinom. Članovi EHEDG radne grupe za obuku i edukaciju jedine su osobe koje imaju ovlašćenje da predaju i prenose znanje zasnovano na portfoliju EHEDG vodiča. Njihove obaveze i zadaci su

  • razvoj i održavanje modula za obuku zasnovanim na kriterijumu iz EHEDG vodiča
  • razvoj i održavanje kvaliteta i kontrole sadržaja i fomata modula obuke
  • razvoj i odžavanje minimalno potrebnih kvalifikacija i veština za određivanje ovlašćenih EHEDG trenera
  • asistencija pri obuci ukoliko se traži i ako je dostupna