Regionalne sekcije

Regionalne sekcije su lokalna ekstenzija EHEDG i formirane su da promovišu higijensku proizvodnju hrane kroz njihove aktivnosti u jednoj zemlji ili u geografskom klasteru. EHEDG je osnovao regionalne sekcije u raznim zemljama u Evropi i preko okeana.

U saradnji sa podkomitetom regionalnog razvoja, regionalni sekcije

  • promovišu misiju i stimulišu članstvo u EHEDG-u
  • organizuju događaje, seminare i kurseve obuke
  • prevode i šire EHEDG vodiče na lokalnim jezicima
  • promovišu EHEDG sertifikaciju i testiranje opreme
  • obaveštava o regionalnim razvojima koji mogu uticati na proizvodnju hrane, što predstavlja bazu za razvoj EHEDG vodiča
  • pružaju  podršku o lokalnim događajima i novinama u oblasti higijenskog dizajna
  • održavaju savetodavnu funkciju zakonodavcima i uspostavljaju standard grupama
  • nude platformu umrežavanja za lokalne eksperte u higijenskom dizajnu.