Buduće sekcije

Da bi se išlo u korak sa održivim rastom širom sveta, EHEDG primenjuje jasna pravila za nova odobrenja regionalnih sekcija na osnovu:

 • definicija EHEDG regionalnih pririteta
 • procene aplikanata (npr.karakteristike regiona, veličine prehrambenih i mašinskih sektora, entiteta aplikanata, predsedavajućeg, manadžmenta, sredstava itd.)
 • evaluacijom kriterijuma bodovanja (minimalni prag, faza, interakcijom sa aplikantima)
 • krajnje odluke za prihvatanje novih regionalnih sekcija EHEDG izvršnog komiteta a prema preporuci podkomiteta za regionalni razvoj.

Nakon što su uspešno prošli gore navedene korake, nova regionalna sekcija je zvanično potvrđena potpisivanjem ugovara sa EHEDG-om (Regionalnim Statutom).

EHEDG može da obezbedi početno finansiranje za razvoj regionalnih sekcija.

Sledeće nove regionalne sekcije se trenutno formiraju:

 • Kanada
 • Čile
 • Kolumbija
 • Egipat
 • Grčka
 • Mađarska
 • Indonezija
 • Malezija
 • Maroko
 • Peru
 • Portugal
 • Tunis

Lokalni eksperti su visoko posvećeni EHEDG misiji i posvećeni su širenju i diseminaciji EHEDG znanja u drugim zemljama.

Preuzmite informacije i dokument o proceni stanja za nove regionalne sekcije  (PDF).