Podkomitet za regionalni razvoj

Uloga podkomiteta za regionalni razvoj je da vodi i razvija specifične strategije I programe koji su u vezi sa EHEDG regionalnim sekcijama. Članovi podkomiteta  pomažu postojećim regionalnim sekcijama da razumeju i primenjuju EHEDG strategiju, identifikuju potrebe, nedostatke ili mogućnosti, da ojačaju vezu između EHEDG i njihovih lokalnih sekcija, kao i da nadgledaju, doprinose i poboljšaju njihov rad.

Da bi se osiguralo održiv geografski rast, odobrenja novih regionalnih sekcija zasnovju se na  definisanju EHEDG regionalnih prioriteta i procenu novih aplikanata od strane podkomiteta

Predsedavajući: Andrés Pascual Vidal

Tel. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

Kopredsdavajući: N.N.karel.magerProtected mail-address@gmail.com

Preuzmite statut no. 3 – Regional Development  (PDF).

Preuzmite informacije  & procena za nove  Regionalne Sekcije  (PDF).