Traning and Education

Sertifikacione šeme i klase

EHEDG nudi dva glavna tipa sertifikacije opreme

  • Tip EL za opremu očišćenu tečnostima

  • Tip ED za opremu koja je samo prošla kroz suvo čišćenje

Kriterijum za sertifikaciju uključuje ocenu dizajna prema EHEDG vodičima kao i testiranje prema EHEDG metodama testiranja (tamo gde je odgovarajuće).

Pregled EHEDG sertifikacijskih tipova i klasi

Svaki sertifikacijski TIP ima svoje podkategorije (klase) kako je dole prikazano:


TIP EL – Oprema očišćena sa tečnostima

EL Klasa I
Zatvorena oprema, očišćena vlažnim čišćenjem na procesnoj liniji (CIP) bez rasklapanja

EL Klasa I AUX
Otvorena oprema, očišćenja vlažnim čišćenjem bez rasklapanja

EL Klasa II
Zatvorena ili otvorena oprema rastavljena za vlažno čišćenje

EL Aseptična Klasa I
Zatvorena oprema očišćena vlažnim čišćenjem na procesnoj liniji (CIP) bez rasklapanja, moguće je sterilisati parom, i otporna na bakterije

EL Aseptična Klasa II
Zatvorena oprema, rastavljena za vlažno čišćenje, moguće je sterilisati parom i otporna na bakterije nakon ponovnog sklapanja


TIP ED – Oprema očišćena samo putem suvog čišćenja

ED Klasa I
Zatvorena oprema, očišćena suvim čišćenjem samo bez rasklapanja

ED Klasa II
Zatvorena ili otvorena oprema rastavljena samo za suvo čišćenje

Sertifikacijska šema (PDF)

EHEDG sertifikovani logo znaci