Traning and Education

Ciljne grupe

Opis treniranja cilljnih grupa i njihove potrebe

Sledeće ciljne grupe su identifikovane na osnovu potreba za njihove funkcionalne uloge i odgovornosti.

EHEDG osnovni kurs o higijenskom dizajnu
Ciljne grupe

Glavni menadžment, menadžeri na srednjoj poziciji, mašinski inžinjeri, građevinci, tehnički crtači, menadžeri projekta, inžinjeri prodaje, kupci opreme, inžinjeri procesa, rukovodioci, osoblje za garanciju kvaliteta i bezbednosti hrane, rukovodioci bezbednosti hrane i revizori povezani sa sledećim sektorima:

  • Proizvođači opreme
  • Prehrambena industrija, industrija pica, kozmetička, farmaceutska, biotehnologija i hemijska industrija
  • Integratori procesa i konsultanti

Kurs je namenjen za kreiranje svesti o EHEDG udruženju, principima higijenskog dizajna i da pruži osnovno razumevanje o glavnom higijenskom kriterijumu.

EHEDG napredni kurs o higijenskom dizajnu
Dizajneri iz oblasti tehničkog inžinjeringa, procesnog razvoja i kontrole kvaliteta

Obično, učesnik ima dovoljno znanja o EHEDG dokumentima, relevantnim mašinama, pravilima u prehrambenoj industriji i organizacionim građanskim i kriminalnističkim pravima i obavezama da bi se tako osigurala saglasnost sa evropskim direktivama i standardima u higijenskom dizajnu prehrambene opreme i bezbednosti hrane kao minimum. Učesnik takođe treba da ima svest o kritičkoj važnosti efektivnog higijenskog dizajna za opštu bezbednost, kvalitet proizvoda i svest o efikasnosti , brzini i ekološki uticaj procesa.

Nakon završetka EHEDG naprednog kursa o higijenskom dizajna, kvalifikovani učesnik treba da bude sposoban da uspešno vrši ulogu jednog odgovornog stručnjaka u higijenskom dizajnu za dizajn, konstrukcione i operativne timove uključene u prehrambenu proizvodnju i rad prehrambenih mašina.

Osoblje iz oblasti menadžmenta, marketinga i prodaje iz kompanija za dizajn i mehanički inžinjering i prehrambene industrije

Profesionalci iz prodaje i marketinga moraju da imaju dovoljno znanja o higijenskom dizajnu da bi na taj način prodaja i razvoj postojećih ili novih proizvoda bio u saglasnosti sa gore navedenim zahtevima.

Obično, učesnik ima dovoljno znanja o EHEDG dokumentima, relevantnim mašinama, pravilima u prehrambenoj industriji i organizacionim građanskim i kriminalnističkim pravima i obavezama da bi se tako osigurala saglasnost sa evropskim direktivama i standardima u higijenskom dizajnu prehrambene opreme i bezbednosti hrane kao minimum. Učesnik takođe treba da ima svest o kritičkoj važnosti efektivnog higijenskog dizajna za javnu bezbednost, kvalitet proizvoda i svest o efikasnosti cena, brzini i ekološki uticaj procesa. Zauzvrat to će im omogućiti da preuzmu odgovarajuće mere vezane za budžet, administraciju i superviziju

Nakon završetka EHEDG naprednog kursa o higijenskom dizajnu, kvlifikovani učesnik treba da bude u poziciji da zauzme uspešnu ulogu izvršno menadžera, profesionalca iz oblasti marketinga i prodaje u organizaciji uključenoj u dizajniranju, instalaciji, održavanju ili u radu i čišćenju prehrambenih mašina ili prehrambenim procesima i sistemima na takav način da je utvrđena i održavana bezbednost hrane.

Osoblje vezano za rad, održavanje, intsalaciju i čišćenje opreme

Nakon završetka EHEDG naprednog kursa o higijenskom dizajnu, kvalifikovani učesnik treba da bude kompetentan da radi, održava, instalira i čisti prehrmbene mašine ili procese na takav način da se uspostavlja i održava higijenska bezbednost, pod uslovom da je predhodno prošao kroz opšti trening.

Nakon završetka ovog kursa, kvalifikovani učesnik će imati dovoljno znanja o EHEDG dokumentima, relevantnim mašinama, pravilima u prehrambenoj industriji i organizacionim građanskim i zakonskim pravima i obavezama da bi se tako osigurala saglasnost sa evropskim direktivama i standardima u higijenskom dizajnu prehrambene opreme i bezbednosti hrane kao minimum. Učesnik takođe treba da ima svest o kritičkoj važnosti efektivnog higijenskog dizajna za javnu bezbednost, kvalitet proizvoda i svest o efikasnosti cena, brzini i ekološki uticaj procesa

(NAPOMENA: Ova grupa uključuje i specijaliste za zavarivanje, filtere, mehaniku, IT oblast, električare koji održavaju, menjaju ili grade higijenske sisteme)

Revizori, inspektori, osoblje vezano za testiranje i sertifikaciju opreme

Nakon završetka EHEDG naprednog kursa o higijenskom dizajnu, kvalifikovani učesnik treba da bude kompetentan da proveri ili testira usklađenost higijenske opreme, povezanih sistema i dokumentacije sa evropskim direktivama i standardima, uključujući i EHEDG Dokument 8.

Nakon završetka ovog kursa, kvalifikovani učesnik će imati dovoljno znanja o EHEDG dokumentima, relevantnim mašinama, pravilima u prehrambenoj industriji i organizacionim građanskim i kriminalnističkim pravima i obavezama da bi se tako osigurala saglasnost sa evropskim direktivama i standardima u higijenskom dizajnu prehrambene opreme i bezbednosti hrane kao minimum. Učesnik takođe treba da ima svest o kritičkoj važnosti efektivnog higijenskog dizajna za javnu bezbednost, kvalitet proizvoda i svest o efikasnosti cena, brzini i ekološki uticaj procesa.